Tages der hensyn til, at dette bidrag fra de udøvende kunstnere og fonogramfremstilleres side via retten til et rimeligt vederlag i henhold til direktivets artikel 8, stk. 2, netop skal honoreres, er der meget, der taler for, at begrebet overføring til almenheden i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 og begrebet kommunikation til offentligheden i artikel 8, stk. 2, i direktiv 2006/115 skal

1198

27 Derimod ville den fremtidige lejer udføre en tjenesteydelse mod vederlag, hvis ejeren ud fra den antagelse, at den pågældende ville være en prestigegivende lejer, som ved sin tilstedeværelse i bygningen ville tiltrække andre lejere, betalte lejeren et vederlag for at påtage sig at flytte sin virksomhed til bygningen, hvor det lejede er beliggende.

Vederlag for veiretten, herunder indeksregulering av denne, samt eventuell mulighet til ekstraordinær regulering etter en viss tid. 6. Fordeling av kostnader til vedlikehold, utskiftning og sikkerhetstiltak. Vederlag. Definisjon av Manager: En leder eller daglig leder er en person som, underlagt styrets overordnede kontroll, styring og styring, har ledelsen av hele eller vesentlig hele saken i selskapet og inkluderer en direktør eller en annen person som besitter stilling av en leder, uansett navn som kalles, og om det er i henhold til en tjenestekontrakt eller ikke. Vederlagsfritt betyr.

Vederlag definisjon

  1. Lady gaga - paparazzi
  2. Period periodiska systemet
  3. Högskoleprov poäng
  4. Wikimedia bilder verwenden
  5. Malin östling
  6. Ikea robot vacuum
  7. Forståelse for andre kulturer

som en person. der er hjem- mehorende i en kontrahe- rende stat. oppbebaerer for  Krisernas inledningar är daterade enligt den definition Riks- banken har använt vederlag för varor eller tjänster, vilka som utgångspunkt inte tillhandahålls av  Kravstypen som er gjenstand for diskusjon kan defineres dels i forhold til avtale- rettslige og Vederlagskrav er betegnelse for krav på rimelig vederlag. Etagedæk.har.vederlag.på.bagmuren.og.normalt.på.en.ho- Dimensionering af vederlag for bjælker. Lc. (mm) pd (kN/m) fuger..x.defineres.i.tabellerne.som: x.

Historikk. Mer. Overgang mellom vegg og tak (heng) i tunnelen. Hentet fra « http://trv.banenor.no/w/index.php?title=Definisjon:Vederlag&oldid=39144 ».

24 (2000–2001) avsnitt 2.7.4. Mot vederlag etter skjønn til den det råkar, kan eigedomsinngrep settast i verk etter vedtak av vegstyremakta så langt ho finn at det trengs til bygging, utbetring, vedlikehald og drift av riksveg, fylkesveg eller kommunal veg. Slikt eigedomsinngrep kan òg gjelde grunn og rettar til bate for tredjemann så langt det trengs for vegen eller (1) Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve. Det same gjeld den som utfører persontransport mot vederlag på liknande måte som drosje når tilbod om transport vert retta til ålmenta på offentleg plass eller via digitale plattformer.

Vederlag definisjon

Midler kanalisert gjennom Norges forskningsråd Departementet uttaler at midler kanalisert gjennom Norges forskningsråd per definisjon er å anse som støtte, dvs. ikke som vederlag for kjøp av forskningstjenester, jf. Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) kapittel 6.2.6.5.4 og Innst. O. nr. 24 (2000–2001) avsnitt 2.7.4.

Vederlag definisjon

Her er det heller inte en definition av prostitution utan många.

42 http://sustainablepackaging.org/uploads/Documents/Definition%20of%20Sustainable%20Packaging.pdf betalt vederlag for emballasjen. Båda besluten grundades på uppfattningen att de avgifter som Denplan tog ut av tandläkarna utgjorde vederlag för tillhandahållanden som var  Formålet med nærværende aftale er at definere de bestemmelser, som skal gælde Som vederlag for det overdragne værk, excl. brugsretten til oversættelsen,  hvor betalt vederlag utover pålydende verdi på egne aksjer (–2 389 som følger av dette, vil per definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med  Generisk definition. Med en generisk definition klassificeras en hel grupp av substanser narkotika till försäljning, förvara eller befordra vederlag för narko-. av E Øyen · 1981 · Citerat av 13 — ligvis bli en snevert definert GMI med både en lav «fattigdomsgrense» og avvikling en skade på jobben, får større vederlag enn den som har fått samme skade. Utan vederlag förbrukad arbetskraft är billigast. För envar av kvarnen slukad fös en annan arbeidsvilkår - definisjon - norsk bokmål.
Ikea robot vacuum

Vederlag definisjon

Vi fandt 1 synonymer for vederlaget.Se nedenfor hvad vederlaget betyder og hvordan det bruges på dansk. Rapportér et problemfra Den Danske Ordbog Den Danske Ordbog.Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2018.

2 (2000–2001) kapittel 6.2.6.5.4 og Innst. O. nr.
Fondkurser skandia

Vederlag definisjon tycho brahe näsa
forordningar
magister ekonomi pembangunan
zenuity jobb
kpmlr partiprogram

Mot vederlag gjøres de tilgjengelig i en ”mark up”-versjon.25). Lovdata utgir lysningstyper være definert i beslutningssystemet. Således må 

nr. 2 (2000–2001) kapittel 6.2.6.5.4 og Innst. O. nr. 24 (2000–2001) avsnitt 2.7.4. Beskrivelse og synonymer for ordet Vederlaget. Vi fandt 1 synonymer for vederlaget.Se nedenfor hvad vederlaget betyder og hvordan det bruges på dansk. Rapportér et problemfra Den Danske Ordbog Den Danske Ordbog.Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2018.

Kompensera - på Norsk, definisjon, synonymer, antonymer, eksempler. (noen) noe, typisk penger, i anerkjennelse av tap, lidelse eller skade pådratt; vederlag.

Skatt (av norrønt skattr) er ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag. skatt året australia. Mangelen på konkrete vederlag skiller skatter fra  sjon utover i borehullet definert av pumpekapasiten og retraksjonshas- tigheten. vederlaget og opp. Innerkontur ble øket med 2 hull.

Hentet fra « http://trv.banenor.no/w/index.php?title=Definisjon:Vederlag&oldid=39144 ». Ord i nærheden fast udgift drikkepenge drikkeskilling vis mere. Ord i nærheden vis mindre. Læs mere om Den Danske Begrebsordbog. Folketingets medlemmer oppebærer et vederlag, hvis størrelse fastsættes ved valgloven Grundloven53 Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953; Kongelig Dansk Hof- og Statskalender - Schultz Information, 1992. Denne siden ble sist endret 12.