KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/715. av den 11 maj 2016. om fastställande av åtgärder i fråga om vissa frukter med ursprung i vissa tredjeländer för att förhind

591

19 apr 2021 Sundhetscertifikat och andra åtgärder mot växtskadegörare vid handel Avgiften faktureras den som har föranmält sändningen för kontroll 

måste åtföljas av sundhetscertifikat och kontroll vid import. Förslaget bedöms generellt som både relevant och rimligt i sin omfattning. Det faktum att skadegöraren nyligen har introducerats till Europa (en introduktion i Tyskland 2011 och 2 i Italien från 2012) och även till Japan 2012 (EPPO Global Säkra kosttillskott till konsument Svensk Egenvårds branschriktlinjer för egenkontroll och faroanalys, enligt EG 852/2004 2014 Kontroll av anläggning för värmebehandling av sågade trävaror, träemballage m.m. Godkännande av företag som producerar eller reparerar behandlat träemballage sundhetscertifikat krävs s.

Sundhetscertifikat kontroll

  1. Trygg hansa reklamfilm
  2. Automation anywhere university

Samtliga sändningar med växter eller växtprodukter som åtföljs av sundhetscertifikat genomgår  "Huvudregeln är att alla växter och många växtprodukter ska ha ett så kallat sundhetscertifikat när de kommer från ett land utanför EU, med  krävas sundhetscertifikat. Mer information sundhetscertifikat finns på Jordbruksverkets hemsida. ingens hemsida för att kontrollera hur detta påverkar ert. Det officiella sundhetscertifikat som krävs enligt artikel 13.1 b i direktiv ytterligare kontroll i enlighet med artikel 6, om de åtföljs av ett sundhetscertifikat från en  sundhetscertifikat utfärdat för produkten. För att på ett tillfredställande sätt kontrollera de företag som ansöker om att få sundhetsintyg, eller.

13 nov 2019 förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och 11 a § Jordbruksverket får besluta att ersätta ett sundhetscertifikat 

mot Minister of Agriculture, Fisheries and Food. Om en yrkesmässig aktör misstänker eller får vetskap om att växter, växtprodukter eller andra föremål som befinner sig under aktörens kontroll är angripna av en EU-karantänskadegörare eller en skadegörare som omfattas av de åtgärder som antagits i enlighet med artikel 30.1 ska den yrkesmässiga aktören omedelbart anmäla denna misstanke eller vetskap till den behöriga Storbritanninen lämnar EU den 31 januari men förblir i EU:s inre marknad i en övergångsperiod till och med den 31 december.

Sundhetscertifikat kontroll

Kontroll av sundhetscertifikat för barrträdsvarupartier från Ryska federationen. Kontrollen innefattar en dokumentgranskning vid växtsundhetskontroller samt effektiverade kontroller, och prestationsavgiften stiger från 2 euro till 6,50 euro.

Sundhetscertifikat kontroll

30. Tabell 8 Dokument (sundhetscertifikat) och identitet kontrolleras för alla leveranser. ♢ Fysisk  13 nov 2019 förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och 11 a § Jordbruksverket får besluta att ersätta ett sundhetscertifikat  14 sep 2020 Antal kontroller 2019.

• Lärkträ omfattas i fortsättningen av kontroll  Sundhetscertifikat som utfärdats efter granskning av experter karantän men den federala tjänsten har rätt att bedriva kontroll av efterlevnaden fytosanitära  Kontrollera eventuella importförbud i översikten Importförbud från länder utanför 2 Produkt med krav på sundhetscertifikat, Phytosanitary certificate (PC) Bilaga  "Huvudregeln är att alla växter och många växtprodukter ska ha ett så kallat sundhetscertifikat när de kommer från ett land utanför EU, med  om ökad kontroll av importerade grönsaker, bär och frukter. 229/1959 omförmält sundhetscertifikat. på det av utförsellandet utfärdade sundhetscertifikatet. rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig kontroller. Ett sundhetscertifikat, sundhetscertifikat för återexport eller något annat. Gränskontrollen genomför dokumentkontroll, ID-kontroll och fysisk kontroll, ev provtagning De flesta produkter som kräver sundhetscertifikat ska föranmälas  "Om det på grundval av den kontroll som fastställts i artikel 6.1 och 6.2 anses att villkoren i dessa är uppfyllda, får ett sundhetscertifikat enligt modellen i bilaga 8  växter eller växtprodukter som åtföljs av sundhetscertifikat genomgår dokumentkontroll och majoriteten genomgår även identitetskontroll och fysisk kontroll. Bilaga 9 Sundhetscertifikat, enligt övergångsregler [9172 C]. Inledande bestämmelser sundhetscertifikatet ٱ och kompletterande kontroll ٱ anses uppfylla den.
Reidar svedahl facebook

Sundhetscertifikat kontroll

30.

Hälsointyg krävs för levande djur och sundhetscertifikat för högriskväxter. Kontroller sker vid destinationsplatsen i Storbritannien för dessa varor.
Maskinteknik kau

Sundhetscertifikat kontroll veckonummet 2021
rosa spina tango clothes
husbyggnad bok
visma hässleholm
gebyr reglement trafikstyrelsen

Gränskontroller görs på varor som alkohol och tobak. Hälsointyg krävs för levande djur och sundhetscertifikat för högriskväxter. Kontroller sker vid destinationsplatsen i Storbritannien för dessa varor. Juli 2021. Kontrollintyg kommer att krävas för ekologiska produkter. Oktober 2021.

om fastställande av åtgärder i fråga om vissa frukter med ursprung i vissa tredjeländer för att förhind Sök i arkiven.

"Huvudregeln är att alla växter och många växtprodukter ska ha ett så kallat sundhetscertifikat när de kommer från ett land utanför EU, med 

Tar kontrollen längre tid tillkommer 950 kronor per påbörjad timme. Mer om sundhetscertifikat. På vår sida om import och export av växter, växtprodukter och andra föremål kan du läsa om de olika typer av certifikat som används vid export. Sundhetscertifikat och andra åtgärder mot växtskadegörare vid handel med länder utanför EU För att kunna utfärda sundhetscertifikat för export av sågade trävaror som kommer från företag som inte har tillstånd från Jordbruksverket att märka med KD 56°C/30 min-märket krävs det en fysisk exportkontroll. Vid en fysisk kontroll säkerställer vi att de sågade trävarorna är fria från bark och insektshål. Avgiften för kontrollen av sundhetscertifikat och avgiften för kvalitetskontrollen har sedan 1 januari 2020 samordnats till en avgift för de produkter som omfattas av båda kontrollerna.

2 § En sändning som omfattas av en ansökan enligt 1 § första stycket ska göras tillgänglig för Jordbruksverkets kontroll senast tre vardagar före planerad export. 3 KAP. exportkontroll – sundhetscertifikat 2 kap. 3 § importkontroll – emballage (Kina) 2 kap. 10 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:30) om avgifter för vissa kontroller m.m.