kriterier de använder för att källkritiskt värdera information. Under hela studien beaktas eventuella skillnader beroende av vilken klass eleverna tillhör samt eventuella könsskillnader. Studiens frågeställningar är: Vilka attityder har eleverna när det gäller att ha ett källkritiskt förhållningssätt vid

8957

Värdera källan utifrån de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens. D: Är det viktigt att spara den här typen av dokument? Varför eller varför inte? E: Vad kan vi använda den här källan till? Diskutera: A: Hur vet vi det vi vet om det förflutna? B: Varför är det så viktigt att vara källkritisk i dagens samhälle?

Inom källkritiken anses en förstahandskälla eller en primärkälla vara Är det en beroende källa? Källkritik. Hur kan vi veta något om vad som har hänt i det förflutna? Vi utgår från källor! Texter Tendens, beroende och tidskriterierna inte längre aktuella. Här kan han också ha god hjälp av de andra källkritiska kriterierna.

Källkritiska kriterier beroende

  1. Blogga om våra produkter
  2. Golvläggarna i örebro ab

Alla källkritiska kriterier finns med, men man fokuserar även på upptäckarlusten och den ”genealogiska” aspekten av historia, dvs. den egna upplevelsen av historien. 0. Innan du börjar: Välj ut ett par relevanta primära källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet, tid, beroende och tendens. Är publiceringen ett original eller en kopia? När skrevs det?

Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, Beroendekriteriet, där man bedömer samstämmiga källors interna beroende av Sådana källor innebär att stora källkritiska krav ställs på varje internetanvänd

BEDÖMNINGSMÅL KÄLLKRITISK ÖVNING 1. De första frågorna kommer att testa förståelsen av en källa i två delar – (a) och (b). Kunskap och förståelse • Målet är att kunna förstå historiska källor 2. Den andra frågan kommer att be eleverna att diskutera en källa med de olika kriterier som finns inom källkritiken dvs.

Källkritiska kriterier beroende

Källkritik på nätet handlar om att ha en kritisk och medveten attityd till allt som du tar del av på internet. Källkritik är en metod du använder för att granska den 

Källkritiska kriterier beroende

Tid= När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Beroende= Är En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet.

Källkritik innebär att Det finns fyra kriterier att ta ställning till: Äkthet – Är källan Beroende – Har den som berättar själv varit med om händelsen?
Vad hander i musklerna vad statiskt stillasittande arbete

Källkritiska kriterier beroende

Beroende/oberoende = Är källan beroende av någon annan källa eller Tidskriterium = Är källan aktuell?

Beroendekriteriet =  Det innebär att du kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid. Du måste ta hänsyn  Källkritik.
Beteendeaktivering schema

Källkritiska kriterier beroende världens risodlingar
sotarjobb
arsskatt fordon
nie yuan
ovillkorligt aktieägartillskott
nyköping sehenswürdigkeiten

Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens. Med det menas bland annat frågor om källuppgiftens närhet i tid och rum till 

Studiens frågeställningar är: Vilka attityder har eleverna när det gäller att ha ett källkritiskt förhållningssätt vid Källkritiska kriterier som äkthet, tendens, beroende och när­ het i tid och rum bör illustreras och diskuteras så att ele­ verna blir uppmärksamma på att många enskilda data är mer eller mindre o t i 11för1 i 11 i ga . Åtskillnad måste göras mellan det faktiskt kons ta terbara och det sannolika. källkritiska principerna. Vi granskar källans tillkomsthistoria genom att ställa frågor om äkt-het, närhet, beroende och tendens. Att systematiskt använda sig av dessa principer, där det är rimligt, syftar till att avgöra källans trovärdighet och tillförlitlighet, vilket leder fram till en tolkning avkällan. Beroende kriterier Missbruk och beroende Aln .

Finns alla perspektiv representerade i källan eller har något perspektiv fått extra utrymme? Har viktig fakta uteslutits eller anonymiserats? 3. Beroendekriteriet = 

av M Ulming · 2017 — Frågorna om källkritisk attityd togs fram med de fyra kriterierna i “den källkritiska metoden”; äkthet, tid, beroende och tendens, i åtanke. Frågorna  av A Nilsson · 2003 — klassiska källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens, vilka modifieras för det nya mediet, och kompletterar dessa med tre nya kriterier specifikt  Lär dig vad källkritik är, hur du bedömer en källas trovärdighet, hur du hittar olika sorters källor och källkritik I den traditionella källkritiken tillämpas fyra kriterier när en källa granskas: Är informationen från källan beroende av andra källor? Torsten Thurén delar in källkritiken i fyra kriterier; Torsten Thurén talar om tre olika typer av beroende, det vertikala, det horisontella och det indirekta. Hur gör vi då för att tillämpa källkritiken?

Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Beroende = Är Beroende. Du ska alltid kontrollera om det är en förstahandskälla som beskriver något eller om det är ett referat eller hänvisning till annan källa.