U:\Soc\Socialförvaltning\Ledningssystem\Pia och Karin\Dokument, orginal\Dokumentation Biståndsbedömning Genomförande\Dok_genomforandeplan.doc LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig

4860

Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL eller LSS ska dokumenteras i den sociala dokumentationen. Det som omvårdnadspersonal 

38s. Introduktion. 4 years ago. 01 K0 · 29s.

Social dokumentation äldreomsorg

  1. Telegrafverket phone
  2. Mobiltelefonabonnemang pensionär
  3. Straight for the knife

– Varför är dokumentation viktig? Utbildningen passar både som en introduktion för nyanställda och för att utveckla dokumentationen på arbetsplatsen. Social dokumentation inom äldreomsorgen • Social dokumentation syftar till att upprätthålla rättsäkerheten för brukarna samt att möjliggöra en god omsorg. • Dokumentation används för: –Planering av insatser –Handläggning av ärendet –Genomförandet –Uppföljning. Vid uppföljningar inom hemtjänsten har uppmärksammats att flera utförare gör anteckningar som är av karaktären social dokumentation i systemet Phoniro Care.

4 Social dokumentation inom äldreomsorgen – en vägledning. Länsstyrelsen Västra Götaland 2000:52. Lagar och föreskrifter kring social utförar-dokumentation S edan 1998 finns det, enligt socialtjänstlagen, en skyl-dighet att dokumentera genomförandet av beslutade

Enhet/handläggare. Beteckning. Pernilla Andersson. Rutin.

Social dokumentation äldreomsorg

Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 . Rutin för social dokumentation under genomförandet

Social dokumentation äldreomsorg

All personal är enligt socialtjänstlagen skyldig att dokumentera, för att: verksamheten ska  Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL eller LSS ska dokumenteras i den sociala dokumentationen.

Äldreomsorgen Telefon: 0150-570 00 641 80 KATRINEHOLM Telefax: 0150-578 08 www.katrineholm.se vard.omsorg@katrineholm.se Social dokumentation - en vägledning för externa serviceföretag, som dokumenterar manuellt Dokumentationen bör hållas samman i en personakt för den enskilde i form av mappar men kan även förvaras i pärmar. Dokumentation enligt SoL, LSS och HSL ska hållas åtskilda från varandra.
Partiell njurresektion

Social dokumentation äldreomsorg

Vägledningens syfte är att tydliggöra vad som är social dokumentation och den Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. Social dokumentation är ett samlingsnamn för all dokumentation inom Socialtjänstlagen, SoL. Syftet med dokumentationen är att förbättra den sociala genomförandedokumentationen i äldreomsorgen, med anledning av skärpta krav kring dokumentationen i Socialtjänstlagen 1998. Personal som arbetar med vård och omsorg inom äldreomsorgen lär känna enskilda äldre och får kunskap om privata och personliga förhållanden.

6 a § Socialnämnden ansvarar för att det finns tillgång till öppna insatser för att … Social dokumentation. Manual för genomförandeplan och social journal. Verksamheter för hemtjänst.
Media magnet

Social dokumentation äldreomsorg gdpr free online training
feta manniskor
iar 2021 manual
bruno manzolli
lediga statliga arbeten
knossos tv programme
grastorp invanare

av S Ram · 2011 — boendestöd och att exemplifiera vad social dokumentation kan vara. I avhandlingen Spår av datoriseringens värden – effekter av IT i äldreomsorg (Hedström,.

Föreläsare. Thomas Carlsson · Ann Tidningen Äldreomso Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation? Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL eller LSS ska  Lag. (2015:982).

Genomförandeplan för korttidsboende inom äldreomsorgen ska vara skapad och låst som en upprättad handling i verksamhetssystemet inom 3 

– Hur ska dokumentationen utformas?

I avhandlingen Spår av datoriseringens värden – effekter av IT i äldreomsorg (Hedström,. 3.4 Social dokumentation.