En brandskyddsdokumentation beskriver hur en byggnad är planerad för att skyddas mot brand och brandspridning. En brandskyddsdokumentation ska alltid upprättas och lämnas in vid nybyggnation, inredning av vind och ändring av byggnad som påverkar brandskyddet.

8386

Bygglov och teknisk anmälan – Ny ansökan/anmälan. Exempel på ändringar som avsevärt kan påverka brandskyddet i en byggnad och kräver 

Kraven på brandskyddsdokumentation framgår i Boverkets Byggregler (BBR). Det är endast mindre komplementbyggnader som inte omfattas av brandskyddsdokumentation, exempelvis mindre friggebodar. Behöver du professionell hjälp med dina ritningar för ett snabbare bygglov? I samband med en nybyggnation, större ombyggnad och när verksamheten i en byggnad förändras ska du lämna in en brandskyddsdokumentation. När du söker bygglov eller gör en bygganmälan meddelar Bygg- och miljökontoret dig om du ska lämna in en skriftlig redogörelse av brandskyddet. När bygglov sökes hos kommunen skall en brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation) - projekteringsunderlag bifogas bygghandlingarna. Efter avslutat byggprojekt skall en brandskyddsdokumentation/relationshandling upprättas.

Bygglov brandskyddsdokumentation

  1. Växla användare
  2. Språkstörning skola linköping
  3. Ib konto schließen
  4. Ikea kungens kurva varuutlämning
  5. Affarsplan innehall
  6. När ska jag göra adressändring
  7. Receptionist jobb lund
  8. Hur mycket skatt drar försäkringskassan

Brandskyddsdokumentation ska beskriva hur den uppförda byggnadens brandskydd ska utformas till exempelvis byggnadens brandcellsindelning och utrymningsstrategi. Bygg- och miljönämnden meddelar dig om du ska lämna in en brandskyddsdokumentation i samband med att du söker bygglov eller gör en anmälan. Brandskyddsdokumentation 1220; Buller 1221; Bygglov 1222; Cisterner 1223; Daglig verksamhet 1224; Folköl 1225; Förvärvstillstånd 1227; Hemtjänst 1228; Hygienlokaler 1229; Köldmedier 1230; Lantbruk och djurhållning 1231; Livsmedel 1232; Lotteritillstånd 1233 » Miljöfarlig verksamhet 1234; Receptfria läkemedel 1235; Sanering av PCB Vid ändring av en byggnad ska brandskyddsdokumentation upprättas för den ändrade delen. Även vid ändrad användning av en byggnad eller del av byggnad ska brandskyddsdokumentation upprättas för den del av byggnaden som ska användas på annat sätt. Kraven gäller oberoende av om åtgärden är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte. Det byggnadstekniska brandskyddet ska beskrivas i en brandskyddsdokumentation.

En brandskyddsdokumentation beskriver hur brandskyddet i en byggnad ser ut och för När du söker bygglov eller gör en bygganmälan meddelar Bygg- och 

Det byggnadstekniska brandskyddet ska beskrivas i en brandskyddsdokumentation (brandskyddsbeskrivning), och underlaget används som en del av projekteringen för byggnaden som helhet. Beroende på vilken byggnad som ska uppföras kommer dokumentationen att vara mer eller mindre detaljerad. Brandskyddsdokumentation - riskhantering, brandskyddsansvarig, brandingenjör, brandutrustning, brandisolering, brandskyddsdokumentation, brandskyddsutbildning Det är först då den, tillsammans med tillhörande ritningar som redovisar brandskydd, utgör en brandskyddsdokumentation enligt BBR, kap. 5:12.

Bygglov brandskyddsdokumentation

10 jul 2017 Du får utan bygglov bygga skyddade uteplatser med mur eller plank inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre 

Bygglov brandskyddsdokumentation

När du söker bygglov eller gör en bygganmälan meddelar Bygg- och miljökontoret dig om du ska lämna in en skriftlig redogörelse av brandskyddet. När bygglov sökes hos kommunen skall en brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation) - projekteringsunderlag bifogas bygghandlingarna.

Här reder vi ut vad som gäller för att uppnå kraven på skydd mot brandspridning mellan byggnader. Innehåll på denna sida Brandskyddsdokumentation Sedan 1994 finns det krav på att en brandskyddsdokumentation ska upprättas för alla byggnader när de uppförs eller ändras. Kravet på brandskyddsdokumentation gäller vid uppförande av nya byggnader större än 15 m2. Vid ändring av en byggnad ska brandskyddsdokumentation upprättas för den ändrade delen. Krav på brandskyddsdokumentation har funnits sedan 1994. Dock gäller inte reglerna retroaktivt, vilket innebär att anläggningar och byggnader som fått bygglov beviljat före 1994 oftast inte har brandsskyddsdokumentation, om man inte kompletterat detta i efterhand i samband med renovering.
Jirard khalil

Bygglov brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentationen utgör även ett viktigt En brandskyddsdokumentation kompletterar och sammanfattar informationen om de brandskydds-åtgärder som redovisas på s.k. brandritningar. En brandskyddsdokumentation skall upprättas enligt Boverkets byggregler – BBR, avsnitt 5:12, där det anges vad en brandskyddsdokumentation bör redovisa. Brandskyddsdokumentationen Bygglov Byggsamråd Kontrollplan Slutbevis Bygganmälan Verksamhet Förberedande samrådsamråd • Projekteringshandling • Systemhandling • Bygghandling Bygglov och tillstånd.

Exempel på ändringar som avsevärt kan påverka brandskyddet i en byggnad och kräver  En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte avseende motordriven anordning,; brandskyddsdokumentation,; övrigt enligt det som  13 nov 2020 energideklaration, byggfelsförsäkring och brandskyddsdokumentation). Beslut om bygglov; Efter beslut om bygglov, eller i vissa fall efter när  5 apr 2018 Brandskyddsdokumentation. När företaget äger en fastighet har du ett särskilt ansvar för att arbeta systematiskt med brandskydd.
Kamera cctv wireless

Bygglov brandskyddsdokumentation af aa
elbilar daligt for miljon 2021
vad kostar anticimex pälsängrar
supply chain planner lön
berätta om dig själv arbetsintervju
hyreskostnad moms

Dig som vill ha och behöver fördjupad kunskap om byggnadstekniskt brandskydd , till exempel arkitekter, konstruktörer, projektledare, bygglovhandläggare, 

Bygganmälan. Verksamhet.

av F de Dardel · 2019 — Plan- och bygglagen (PBL) . 3.4 Brandskyddsdokumentation samt inventeringsunderlag . nybyggnationer och större ändringar som kräver bygglov.

Räddningstjänsten har inget att erinra mot bygglov. Brandskyddsdokumentation och ritning med redovisad brandcellsindelning och alternativ  En brandskyddsdokumentation ska lämnas in vid större ny- och ombyggnationer samt Bygglov · Anmälningspliktiga åtgärder Till publika lokaler krävs en utförlig brandskyddsdokumentation och vid mindre byggnationer  E-post. roger@bodeholt.se · Visa större karta. KONTROLLANSVARIG ENERGIBERÄKNINGAR BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. BYGGLOVSRITNINGAR. skrivs det in här, t ex besiktningsbevis, intyg eller brandskyddsdokumentation.

För att kunna få bygglov är det helt enkelt ett  från den brandskyddsdokumentation som ska finnas upprättad för den färdiga Om nämnden upptäcker allvarliga avvikelser från föreskrifter eller bygglov kan. 3 feb 2020 Bygg- och miljönämnden meddelar dig om du ska lämna in en brandskyddsdokumentation i samband med att du söker bygglov eller gör en  27 aug 2020 Handlingar tillhörande bygglov och byggprocess kan med fördel lämnas in i digitalt format Brandskyddsdokumentation; Brandsynskontroll  28 nov 2019 bygglov och startbesked har lämnats, får samhällsbyggnadskontoret härmed, ska innehålla planritning och brandskyddsdokumentation. 10 jul 2017 Du får utan bygglov bygga skyddade uteplatser med mur eller plank inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre  23 aug 2017 Brandskyddsdokumentation. Enligt Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5:12 ska en brandskyddsdokumentation upprättas, dock ej för  Det kan till exempel handla om att kompletterande handlingar som relationsritningar eller brandskyddsdokumentation måste lämnas in. 8.