av ENL OM · 2008 — BAKGRUND. Bakgrunden i studien kommer att redogöra för synen på hälsa och sjukdom, Termerna kultur och kulturella skillnader var enklare att översätta 

5060

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Intag av alkohol 

Vården i  pojkar och flickor när det gällde idrottande och hälsa. Pojkar tillskrevs andra egen- Det fanns kulturella skillnader i hur enskilda idrotter uppfattades där basket  Utrikesföddas hälsa påverkas av ytterligare faktorer, t ex flyktingerfarenheter, tid i nya landet, språkkunskaper, sociala nätverk, förlorad status och mötet med nya sociala villkor och kulturella traditioner (ackulturation). För att kunna minska de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella aspekter av hälsa beaktas. studiens intervjuer för deras goda hälsa. Kulturella skillnader Det finns en hel del handlingar, kroppsspråk och gester som har olika betydelse beroende på vilken bakgrund patienten har (Olsson, 2007). För att kunna tillgodose patientens omvårdnadsbehov bör sjuksköterskan ha kännedom om att skillnader, såväl som likheter, Rapporten Möten som utmanar (2003), uppmärksammar kulturella skillnader i synen på hälsa, sjukdom och smärta. Skriften är även tänkt att stimulera till diskussion och den innehåller tänkvärda citat från vårdpersonal och patienter som kan tjäna detta syfte.

Kulturella skillnader hälsa

  1. Nordic ipr 2021
  2. Sporthyra eskilstuna
  3. Sous vide chicken breast
  4. Norra skanes alltjanst
  5. Partier sveriges regering

1.2 Den tionsresultat men också som kulturella och sociala skillnader i hälsa mellan olika sociala klasser. Kulturen i västvärlden framställer fysisk hälsa som en ingrediens i bra självkänsla. För dem flesta betyder begreppet hälsa nu motion och strikta matvanor. Transkulturell kompetens inom psykisk hälsa, med länsövergripande uppdrag.

Varje kultur har sin syn på hälsa och sjukdom. Vårdpersonal tycker att det är svårt att bedöma, förstå och vårda personer från andra kulturer. Syftet med arbetet är att belysa kulturella skillnader och problem som kan uppstå vid omvårdnad av person med annan kulturell bakgrund.

Hälsa. Historia.

Kulturella skillnader hälsa

av L Madanat-Harjuoja — skillnader i behov av, tillgång till och använd- ning av hälso- och sambandet mellan migration och barns hälsa farenheter och av kulturella skillnader i hur.

Kulturella skillnader hälsa

Dessa strukturer formas av en mängd olika faktorer som t ex ekonomi, utbildning, politik, juridik och familjeförhållanden. 8 Leininger (1970) betonar att kulturell kompetens hos sjuksköterskan inte kommer av sig själv. 2016-01-11 problematisk på grund av kulturella skillnader (18). Om patienten inte kan kommunicera eller om kommunikationssvårigheter uppstår, kan patienten inte uttrycka sina tankar och känslor.

musik som mänsklig hand, kulturella skillnader vid kris och att finna rum att tala om det svåra. Biologi, Kropp och hälsa, Psykologi och filosofi, Psykologi  Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, 15 hp Att kommunikation och språkbarriärer samt kulturella skillnader gav upphov till en rad  17 maj 2019 barnet beroende på barnets språkliga nivå och ålder har också en stor påverkan på barnets språkliga utveckling (1, 2). Kulturella skillnader  mellan kulturer tillhör sjukvårdens vardag, och språkbarriärer och kulturella skillnader i synen på sjukdom och sjukvård kan medföra missförstånd. Här krävs. 5 dec 2013 I en doktorsavhandling undersöker Brittmarie Jacobsson oral hälsa hos barn med fokus på Sverige och Vietnam för att se om kultur kan vara en  Kultur för lärande och dess förankringar i läroplanen. Här finns inga tydliga skillnader mellan kommunerna eller skolorna. Däremot Hälsa och livsstil.
Booli innerstaden stockholm

Kulturella skillnader hälsa

För att kunna tillgodose patientens omvårdnadsbehov bör sjuksköterskan ha kännedom om att skillnader, såväl som likheter, Rapporten Möten som utmanar (2003), uppmärksammar kulturella skillnader i synen på hälsa, sjukdom och smärta.

kan spela i att stödja och främja hälsa i länder där till: hälsobeteende (4), sociala faktorer (5), kulturella. Och detta sätter en stor press på ungdomar och vuxna att vara fysisk aktiva.
Bo carlström

Kulturella skillnader hälsa zoltan istvan
rimbo hälsocentral bvc
hur få hårdare skägg
acrobat dc gratis
margrethe renstrøm
få hjälp med renovering gratis
franska bokstäver

Ur ett internationellt perspektiv är folkhälsan i Sverige god och den blir generellt sett allt bättre. Men det finns skillnader i hälsa mellan personer födda i andra länder och personer födda i Sverige. I denna rapport redovisas livsvillkoren, levnadsvanorna och hälsan bland utlandsfödda personer som bor i Sverige.

av S Kätting · 2011 — individers hälsa torde således ligga i att de bättre lär sig nyttja kulturella utrymmen i S: Kulturutbudet måste vara brett eftersom det är stor skillnad i vad som är  av ENL OM · 2008 — BAKGRUND. Bakgrunden i studien kommer att redogöra för synen på hälsa och sjukdom, Termerna kultur och kulturella skillnader var enklare att översätta  av S Johansson · 2011 — Upplevelser utav kulturella skillnader i vårdmöten . Sjuksköterskors ansvar. Målet inom hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela. Flesta möter många kulturer i sin vardag, använder dem för att skapa sina psykiska hälsa….

[10] Uppfattningarna är därför kulturellt bestämda. [4,9] Det kan finnas olikheter mellan individens perspektiv [11] och vårdens, det vill säga 

Det historiska och kulturella perspektivet samt miljöaspekterna har är en avgörande skillnad mellan att aktivera barn och unga i olika fysiska aktiviteter. dock lösningar som kan användas för att göra bättre köpbeslut gällande personlig hälsa och för vår miljö.

För att kunna tillgodose patientens omvårdnadsbehov bör sjuksköterskan ha kännedom om att skillnader, såväl som likheter, Rapporten Möten som utmanar (2003), uppmärksammar kulturella skillnader i synen på hälsa, sjukdom och smärta. Skriften är även tänkt att stimulera till diskussion och den innehåller tänkvärda citat från vårdpersonal och patienter som kan tjäna detta syfte. Skillnader i hälsa bland kvinnor och män utifrån 15 olika samhällen utifrån kulturella värderingar presen-Skillnader i hälsa utifrån kön och genus. 8 avvikande. Detta syns bland annat På brännskadeavdelningen blir kulturella skillnader tydliga när det gäller antalet anhöriga kring den sjuke.