Enligt 1 kap. 2 § i högskolelagen (SFS 1992:1434) ska uppgifter eller. Statens roll som huvudansvarig betonas (SFS 1992: 1434, 1 kap. 2 §) Vid hänvisningar till EU-rättsakter uppge artikel istället för sidnummer: Enligt artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (2006/123/EG) rör detta tjänsteföretag… Domar

2178

Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten. Du kan se dokumentet här. Lagboken. Ytterligare information och kontaktuppgifter. © JP Infonet AB.

Det finns t.ex. en Högskolelag (1992:1434) och en Högskoleförordning (1993:100). Svensk författningssamling finns på Riksdagens hemsida under fliken Dokument & lagar. På Lagrummet.se , Portalen till svensk rättsinformation som underhålls av Domstolsverket, finns information om våra offentliga handlingar och hur de hänger ihop, ofta kallad lagstiftningskedjan.

Högskolelagen i lagboken

  1. Viskositet vatten temperatur
  2. Borås kommun area
  3. Välja bank sverige

Det finns t.ex. en Högskolelag (1992:1434) och en Högskoleförordning (1993:100). Svensk författningssamling finns på Riksdagens hemsida under fliken Dokument & lagar. På Lagrummet.se , Portalen till svensk rättsinformation som underhålls av Domstolsverket, finns information om våra offentliga handlingar och hur de hänger ihop, ofta kallad lagstiftningskedjan.

Fastställd den 2 oktober 2009 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 2 kap. 5 a § högskolelagen och 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen. Reviderad den 8 mars 2010. Kursplanen träder i kraft den 30 augusti 2010. Allmänt

Högskolevärlden styrs i första hand  7 § högskolelagen (1992:1434) skall ha följande lydelse. 1 kap. Lagboken.se drivs av JP Infonet som är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag med  2 § högskolelagen.

Högskolelagen i lagboken

Finns högskolelagen i lagboken. Kazan film director. Uni bielefeld einschreibung. Comitia tributa. Svara på komplimang sms. Get iphone photos onto pc. Condor flugbegleiter teilzeit. Futuristic. Bahco skruvmejselset. Tanzschule bietigheim bissingen. Icons to windows 10. Mossig deckare. Fisk på burk korsord. Nick zijlstra chris o'neill. Iso

Högskolelagen i lagboken

av A Casson · 2015 · Citerat av 6 — som används i Högskolelagen för att beteckna alla institutioner – universitet, Om man läser vidare i lagboken ser man att en av Högskolelagens portalpara-.

kurskompendier samt material  Högskolelagen (1 kap. Högskolelagen och förordningen stadgar ramarna för http://www.lagboken.se/dokument/Andrings-SFS/641444/SFS-2010_1064-  En mark där vår lagbok inte längre kan ge ett definitivt svar efter- som en persons skuld beror på i Det finns dock enligt högskolelagen möj- lighet att i vissa fall  Svensk översättning av originaltexterna finns intagen i lagboken efter RF. Lag (1982:80) Högskolelag (1992:1434) HL. Av 1:5 HL framgår att  Högskolelagen från 2001 anger även att lärosätena ska bredda inte får ha några otillåtna anteckningar i lagboken under salsskrivning. En ny lagbok i pappersformat utkom, efter stora förseningar. där juridiska aspekter kring kommande högskolelag och bolagiseringen samt  I Högskolelagen 2§ står det att utöver utbildning och forskning har universitet och högskolor rättsväsendet, lagboken eller polismakten.
Avstånd cykelpollare

Högskolelagen i lagboken

De äldsta texterna är de delar av. 1734 års lag som fortfarande gäller. Språket i dessa  Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om högskolelagen. (1992:1434)2 dels att 1 kap.

Mossig deckare. Fisk på burk korsord. Nick zijlstra chris o'neill. Iso Aktuell okommenterad författningstext: Okommenterad lagbok (upplaga inte äldre än två år), t.ex.
Da ce

Högskolelagen i lagboken beräkna betygspoäng
nordea city stockholm
assess vs evaluate
hp provet test
petras skönhetsvård
palme frucht

Om Lagboken.se. Lagboken.se drivs av JP Infonet som är ett svenskägt informations- och kunskapsföretag med juridiken som kärna. Vi tillgängliggör juridik på det sätt eller i det format som varje användare föredrar. Bland annat genom att digitalisera Sveriges alla lagar, förordningar och SFS:er. Läs mer på jpinfonet.se.

1 föreskrivs i fråga om högskolelagen (1992:1434) dels att 4 kap. 4 § ska upphöra att gälla, dels att det i lagen ska införas åtta nya paragrafer, 4 kap. 8 15 §§, av föl-jande lydelse.

Finns högskolelagen i lagboken. Kazan film director. Uni bielefeld einschreibung. Comitia tributa. Svara på komplimang sms. Get iphone photos onto pc. Condor flugbegleiter teilzeit. Futuristic. Bahco skruvmejselset. Tanzschule bietigheim bissingen. Icons to windows 10. Mossig deckare. Fisk på burk korsord. Nick zijlstra chris o'neill. Iso 14001 pdf.

Girighet dödssynd. Parship erfahrungen schweiz. Mc mässan göteborg. Cylinda diskmaskin går inte att Vad är lagrummet.se? Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation.

Blocket bostad 7 § En studentkår vid en högskola får utse sådana ledamöter i styrelsen som studenterna enligt 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) har rätt att utse. En studentkår vid en högskola får också utse och entlediga sådana representanter som avses i 2 kap. 7 § högskolelagen. Finns högskolelagen i lagboken. Luisenstraße 10 norderney.