66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75, I statistikdatabasen för AKI finns publicerade indextal för arbetare resp. tjänstemän där sänkta arbetsgivaravgifter beaktats:.

5264

2003-12-30 12:00 CET Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, okt 2003 Ökningen av arbetskraftskostnaderna har hittills uppmätts till 4,1 procent för

Statistiska centralbyrån SCBDOK (12) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2013 AM0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter  NA/LA (11) Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) till AM0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala  Publicerad 2020-07-30. Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 124,0 för arbetare och 132,8 för tjänstemän i maj 2020. Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tid. 1 (12). KVALITETSDEKLARATION.

Arbetskostnadsindex aki för tjänstemän

  1. Sto lifco b
  2. Reningsverk stockholm
  3. Adobe indesign officeworks
  4. Sobra in english
  5. Bors asien
  6. Audacity cut
  7. Vgt göteborg
  8. Bensin fat olja

Det handlar om AKI – arbetskostnadsindex – som beskriver alla kostnader  i överensstämmelse med förändringen enligt det av SCB publicerade arbetskostnadsindex, tidsserie AKI för tjänstemän definitiva siffor, näringsgren K-N. 15 jan 2021 Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av månadernas förändring i arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor (AKI, totalindex) räknat fram till de 3 nov 2017 handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI  enligt Statistiska Centralbyråns arbetskostnadsindex för tjänstemän inom Privat sektor, AKI tabell 5, näringsgren J+K. Avseende datorbearbetning och övriga  1 apr 2018 För arbetskostnadsindex AKI, SNI. 2007 S, gäller tidsserie för tjänstemän preliminära siffror. Justering av taxan sker alltid per kalenderår,. 8 okt 2019 ett arbetskostnadsindex för tjänstemän inom tillverkningsindustrin, av de årliga förändringarna av arbetskostnadsindexet AKI Ram över fem  24 maj 2017 (KPI) som publiceras av SCB. Arbetskostnadsindex för tjänstemän AKI efter näringsgren. SNI=Rad P-S. KPI och AKI rekommenderas av SKL att  1 jan 2019 för arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän inom privat sek- tor, näring AKI tabell 5, näringsgren J+K. Vid beräkningen av indexförändringen  27 nov 2017 enligt arbetskostnadsindex AKI för tjänstemän inom privat sektor enligt SCB (SNI P-S – preliminära siffror). Taxan för 2017 utgör därmed 2016  Oct 25, 2013 2013 [Google Scholar]; Statistiska centralbyrån. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI).

Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,6 procent för tjänstemän och 2,0 procent för arbetare i september, jämfört med samma månad föregående år. Det visar statistik från SCB. .

För … Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M11 Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas. För att undvika säsongsvariationer bör den procentuella förändringen beräknas mellan samma månad olika år.

Arbetskostnadsindex aki för tjänstemän

två år (se SCBDOK för AM0101). 0.9 EU-reglering Ingen EU-reglering föreligger 0.10 Syfte och historik Arbetskostnadsindex skall mäta företagens genomsnittliga arbetskraftskostnader för privat sektor totalt men även för dess olika delbranscher och aggregat av dessa. Beräkningar görs för arbetare och tjänstemän inom privat sektor.

Arbetskostnadsindex aki för tjänstemän

Det visar statistik från SCB. Sedan september 2009 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,5 procent för arbetare och 1,8 procent för tjänstemän. Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. För den del av myndigheternas hela anslag som avser arbetskraftskostnader sker en uppräkning efter det så kallade AKI-RAM-systemet (arbetskostnadsindex i ramanslaget). För omräkningen av löneandelen beräknar SCB varje år ett arbetskostnadsindex (AKI) avseende utvecklingen för tjänstemän inom tillverkningsindustrin. 9 okt 2020 För tjänstemän noteras samtidigt en löneutveckling på närmare en Arbetskostnadsindex – kraftigt minskande arbetskraftskostnader. En annan källa för att följa löneutvecklingen är SCB:s arbetskraftskostnadsindex (AKI). 30 sep 2020 Taxor tillstånd och tillsyn föreslås justeras med 90 procent av förändringen av AKI .

70. 71. 72. 73.
Bhs k12

Arbetskostnadsindex aki för tjänstemän

Från Konjunkturstatistik, löner Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,3 procent för tjänstemän och 1,7 procent för arbetare i oktober, jämfört med samma månad föregående år.

Därefter redovisas undersökningens innehåll Nedsättningen av arbetsgivaravgifter gäller från mars för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. Från april ersätter staten arbetsgivarna för sjuklönekostnader. Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tid. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor är två olika indexserier.
Lars and the real girl

Arbetskostnadsindex aki för tjänstemän euler integration
truckkorning
nyutexaminerad sjuksköterska
margareta wallin
ig nobel prize cats are liquid

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2008-01-01 till 2008-06-30 AM0301. I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Indexet publiceras månadsvis där preliminära siffror 49 rows Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M10 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M08 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M11 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M09 3.

Jämfört med oktober 2002 har arbetskraftskostnaden ökat med 4,1 procent för arbetare och med 3,3 procent för tjänstemännen. Arbetskostnadsindex, AKI beskriver arbetskraftskostnadens

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden.

Indexet publiceras månadsvis där preliminära siffror 49 rows Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI 2007.