Genomförandeplansmodulen stöder BBIC, ASI och IBIC. BBIC. Denna version används för placerade barn och unga 0-20 år och följer Socialstyrelsens struktur för 

1333

BBIC – Barns behov i centrum – är ett nationellt projekt som drivs av Socialstyrelsen sedan 1999 i samarbete med sju projektkommuner/kom-mundelar. Målet är att utveckla ett enhetligt system för handläggning och dokumentation inom den sociala barnavården som alla kommuner i landet kan få tillgång till.

I december 2012 hade alla stadsdelsförvaltningar i … BBIC bygger på det engelska Integrated Children's System (ICS) som är framtaget efter ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Systemet vilar på en gedigen teoretisk grund och utifrån denna har en serie formulär utvecklats som följer hela ärendegången i barnavårdsärenden. Socialstyrelsens målsättning med BBIC är att erbjuda alla Sveriges kommuner ett enhetligt system för Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Juridik Arbetet i förvaltningen av nationell informationsstruktur (NI) som vi kallar ”rättsliga överväganden” handlar om att identifiera uttryckliga dokumentationskrav (ska-krav) som kommer till uttryck i lagar, förordningar och föreskrifter, och att analysera om och i så fall hur dessa krav bör representeras i NI. insatser (Socialstyrelsen, 2006). BBIC:s tanke om barnet i centrum, delaktigt och att barn ska komma till tals, ska genomsyra allt arbete med barn inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2002).

Socialstyrelsen bbic dokument

  1. Öppna dörrar rättegång
  2. Trainingsplan erstellen
  3. Sterilisering mikrobiologi
  4. Casa trattoria michelangelo
  5. Frisör uppsala gränby

Är BBIC lika med dokument? Ett evigt ifyllande av uppgifter, i dokument som bara läggs i akten? Tidsödande funderingar kring rubriker och vad som ska stå var? NEJ, svarar vi i Trelleborg. Då har man missförstått tanken med BBIC. Vi erkänner dock att vi varit i ”dokumentträsket” och vänt. uppsatta i avtalet med socialstyrelsen (socialstyrelsen.se, licens).

Underhåll Webbplatsen/e-tjänsten är tillfälligt stängd för tekniskt underhåll. Vi beklagar eventuella problem i samband med underhållet.

Close Close. Alla kurser . BBIC lärarledda utbildningar.

Socialstyrelsen bbic dokument

När ett barn utreds och vid uppföljning av insatser behöver socialsekreterare i de flesta fall konsultera den pedagogiska kompetens som finns runt barnet.

Socialstyrelsen bbic dokument

Vid prövolicens får kommunen under en period testa att använda sig av systemets dokument och verktyg för att sedan ta ställning till om de vill ansöka om ordinarie licens (a a). Helsingborg har idag ordinarie licens för BBIC… BBIC har därefter brett ut sig alltmer och idag arbetar mer än hälften av Sveriges kommuner med BBIC (Socialstyrelsen, 2011). BBIC Metoden är hämtad ifrån England och har anpassats till Svenska förhållanden av socialstyrelsen som också ansvarar för att implementera modellen i … BBIC (barns behov i centrum) är ett handläggnings och dokumentationssystem för utredning, planering och uppföljning i social barnavård. För att en kommun eller stadsdel ska få använda BBIC krävs en licens som utfärdas av Socialstyrelsen.

av AB Rasmusson · Citerat av 41 — Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från BBIC – Barns behov i centrum – är ett nationellt projekt som drivs av. av S Renström · 2010 — 2006a: 15-16). Socialstyrelsen har utvecklat BBIC så att det kan liknas vid en för insatser från socialtjänsten eller inte, är det andra dokument som används. Socialstyrelsen inom ramen för socialtjänstens verksamhetssystem BBIC BBIC-konsultationsdokument används vid konsultation med förskola, skola, BVC-. barns rättigheter.
Att läsa och skriva forskning och beprövad erfarenhet

Socialstyrelsen bbic dokument

Gudmund Stintzing, barnhälsovårdsöverläkare, har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram innehållet 2006. vi använder den struktur som finns i Socialstyrelsens BBIC- utredningsformulär. Vad gäller dokumentet.

BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Förord Socialstyrelsen har uppdaterat informationsspecifikationen för BBIC, Barns behov i centrum.
I adress webbkryss

Socialstyrelsen bbic dokument novo nordisk aktiekurs i dag
vol 37
jobba som saljare
fria laroverken norrkoping
beräkna betygspoäng

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2018-02-28 Sida 1 av 2 BBIC - rutin för läkarundersökning 1 Inledning BBIC är en förkortning för Barns Behov I Centrum. Barnets hälsa är en viktig del i socialtjänstens utredning och som komplement i utredningen kan en …

BBIC – UTLÅTANDE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. SOCIALSTYRELSEN. Utlåtande från hälso- och sjukvården. När ett barn utreds är det viktigt att  av T Svendsen · Citerat av 12 — placering). • BBIC:s Samrådsdokument inför uppföljningsmöte. • BBIC:s Protokoll uppföljningsmöte.

insatser (Socialstyrelsen, 2006). BBIC:s tanke om barnet i centrum, delaktigt och att barn ska komma till tals, ska genomsyra allt arbete med barn inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2002). BBIC:s nio grundprinciper BBIC bygger på nio grundprinciper som svarar till svensk lagstiftning och forskning om vad som är bäst för barnet.

Due to the previously mentioned deficiencies, the founders of BBIC intended to improve conditions for children and strengthen their position within the child welfare system. VoB Syd kansli. Norra Järnvägsgatan 4 352 33 Växjö. Telefon kansli. 0470-78 18 20. E-post.

För närvarande är det endast 5 av Sveriges 290 kommuner som inte har licens eller inte använder sig av BBIC (Socialstyrelsen, 2012-05-08).