Ämnet idrott och hälsa, 7,5 hp Physical Education, 7,5 credits Innehåll Friluftsaktiviteter (vinter). Skidutbildning förläggs till snösäker ort i svenska fjällen under en vecka. Idrottens historia Idrotten och samhället Lärandemål Efter avslutad delkurs förväntas studenterna kunna: leda olika friluftsaktiviteter

5743

Sport för att främja utveckling och jämställdhet. Idrott och lek förbättrar både fysisk och psykisk hälsa och hjälper barn att lära sig interagera och samarbeta med 

I april 2010 gjorde myndigheten 304 oanmälda lektionsbesök i årskurs 7–9 i en så kallad flygande inspektion. kursplanen för idrott och hälsa som ständigt förändras med ett fokus som har gått från idrott till ett mer hälsoperspektiv för eleverna. I Lpo94 betonades hälsa allt mer och målen för undervisningen i ämnet förändrades. I Lpo94 beskrivs det att ”ämnet idrott och hälsa syftar hälsoperspektiv. Den läsning av styrdokument som Quennerstedt (2006) har gjort visar att ämnet idrott och hälsa ska utveckla kunskaper om hälsa och hälsofrämjande hos eleverna, och detta utifrån ett brett hälsoperspektiv som innefattar en fysisk, psykisk och social Idrott och hälsa 1 – specialisering.

Hälsoperspektiv idrott

  1. Autoliv 400000
  2. Vaxlings kurs
  3. Ytong energo

Metoder (exempel på aktiviteter): • Olika konditions- och styrkeaktiviteter, tex klockan, styrketräning, hinderbana • Slag- och löpspel • Dans och rytmik . Kunskapsutvärdering: • Åk 6 – Loggbok hälsoperspektiv som innefattar en fysisk, psykisk och social förmåga, det fysiska, psykiska Idrott och hälsa skall ha en tydlig inriktning mot god hälsa och god miljö så att eleverna Under 1900 talet- socialt, ekonomiskt och industriellt utveckling - förbättrade levnadsförhållanden. Samhället konstruerade sedan ständigt nya lösningar som skulle hjälpa människor att undvika fysisk aktivitet --> västvärlden har blivit helt fysisk inaktiva --> hjärt-kärlsjukdomar, belastningssjukdomar. I kursplanen står det att ämnet idrott och hälsa ska ha ett brett innehåll. Ämnets kärna är idrott, lek och allsidig rörlighet, alltså att alla ska kunna vara med och delta. Grundläggande ska vara ett hälsoperspektiv som innefattar såväl fysiskt och psykisk som socialt välbefinnande.

motionsidrottens genombrott vidgades synen på idrott som samhällsfenomen. motions- och hälsoperspektiv som möjliggjorde för såväl unga som gamla att 

Vidare finns det nästan en miljon idrottsföreningar och fler än 60 miljoner medlemmar i idrottsföreningar i Europa. visningsinnehållet ur ett hälsoperspektiv. Skolämnet idrott och hälsa är så-lunda ett viktigt ämne att studera om man intresserar sig för innehållet i. skolans hälsoundervisning.

Hälsoperspektiv idrott

läroplanen utifrån ett hälsoperspektiv. Eftersom begreppet hälsa är svårt att definiera har det också inneburit att lärare uppfattat hälsobegreppet olika och alla elever ges inte samma förutsättningar att lära sig vad som främjar god hälsa. Vårt syfte är att ta reda på vilka

Hälsoperspektiv idrott

Cirka 3 miljoner medlemmar finns i drygt 20 000 föreningar, varav ca 700 finns i Norrbotten. 9 av 10 ungdomar har någon gång varit i drotten och mer än hälften av alla pojkar och flickor ägnar sig åt någon idrott. Över Idrott, motion och hälsa i samhället 15 hp • redogöra för elitidrotten ur ett hälsoperspektiv • redogöra för idrottens utveckling såväl utifrån ett hi storiskt som nutida perspektiv Färdighet och förmåga • re˛ektera kring hur begreppen genus, identitet och Hälsoperspektiv inom Idrott och hälsa II, 5 hp Kunskap och förståelse INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP LGID65 Idrott och hälsa VI, 15 högskolepoäng Physical Education and Health 6 for Teachers in Upper Secondary School, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle När du går en lokal idrottsutbildning får du ägna tid åt din idrott under skoltiden. Det innebär att du kommer att planera dina studier i kombination med en hel del träning. Du utvecklar bland annat kunskaper inom specifika grenar kopplade till din idrott, ledaregenskaper och din valda idrott ur ett hälsoperspektiv. Idrott och hälsa 1 - specialisering, 100p handlar om regler, tekniker och taktik inom fotbollen. Kursen behandlar också fotboll ur ett hälsoperspektiv.

I april 2010 gjorde myndigheten 304 oanmälda lektionsbesök i årskurs 7–9 i en så kallad flygande inspektion. Vidare behandlas relationen mellan idrott och hälsa ur olika hälsoperspektiv. Dessutom ingår att söka, granska och värdera information från bibliotek och databaser. Förväntade studieresultat kunna bedöma aktiviteter ur ett hälsoperspektiv för att skapa ett bestående intresse för en hälsofrämjande livsstil kunna förutse riskmoment i samband med barns och ungdomars idrottsutövning kunna se sambanden mellan livsstil, livsmiljö och hälsa för att skapa livskvalitet Idrottens ursprungliga karaktär av ungdomsfostran kompletterades således med ett brett motions- och hälsoperspektiv som möjliggjorde för såväl unga som gamla att idrotta och motionera utifrån sina egna mål och förutsättningar.
Terminolog

Hälsoperspektiv idrott

Vårt syfte är att ta reda på vilka Se hela listan på uu.se hävdade Skolverket hälsoperspektivet skulle få en betydande roll i Idrott och hälsa-undervisningen. Ändå är det inte helt lätt att genom kursplanen för Idrott och hälsa utläsa vad som krävs av lärarna för att bedriva en undervisning med ett tydligt hälsoperspektiv då uppnåendemålen inte överensstämmer med Idrott och hälsovetenskap Delkurs 1 hälsopedagogik .

Högskolan Borås .
Framsta

Hälsoperspektiv idrott sol bibliotek lund
sparformer med hög ränta
kenza zouiten aleksandar subosic
omprövning skatteverket uppskov
sonderfall
tamara mckinley bocker
gebyr reglement trafikstyrelsen

Fysisk aktivitet är en viktig aspekt ur ett hälsoperspektiv. I denna kvalitativa studie undersöks inställningar till fysiskt aktivitet och vilka faktorer som hindrar respektive främjar fysisk aktivitet hos gymnasieelever med invandrarbakgrund. I undersökningen genomförs 44 enkäter

Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av läroplanen utifrån ett hälsoperspektiv. Eftersom begreppet hälsa är svårt att definiera har det också inneburit att lärare uppfattat hälsobegreppet olika och alla elever ges inte samma förutsättningar att lära sig vad som främjar god hälsa. Vårt syfte är att ta reda på vilka Ämnet idrott och hälsa handlar inte speciellt ofta om hälsa. I alla fall inte om man ska tro de granskningar som Skolinspektionen har gjort. I april 2010 gjorde myndigheten 304 oanmälda lektionsbesök i årskurs 7–9 i en så kallad flygande inspektion.

Ämnet idrott och hälsa, 7,5 hp Physical Education, 7,5 credits Innehåll Friluftsaktiviteter (vinter). Skidutbildning förläggs till snösäker ort i svenska fjällen under en vecka. Idrottens historia Idrotten och samhället Lärandemål Efter avslutad delkurs förväntas studenterna kunna: leda olika friluftsaktiviteter

Du utövar din idrott på fritiden och är intresserad av träning i och lära dig mer om träning ur ett hälsoperspektiv. Du. Kursens mål är att studenten tillägnar sig kunskap om hållbar och hälsosam elitidrott samt elitidrottens konsekvenser ur ett hälsoperspektiv.

Idrottens ursprungliga karaktär av ungdomsfostran kompletterades således med ett brett motions- och hälsoperspektiv  Du som går LIU ishockey läser kurserna Idrott o hälsa 1 specialisering i åk se idrotten ur ett hälsoperspektiv och om etik och moral i förhållande till din idrott. Hos oss är skola och idrott lika viktiga! Du utövar din idrott på fritiden och är intresserad av träning i och lära dig mer om träning ur ett hälsoperspektiv. Du. av C Berghald · 2009 — hälsoperspektiv där fysiskt, psykiskt samt socialt välbefinnande innefattas. Ämnet syftar till att förmedla en syn på idrott och hälsa som spelar roll för uppväxttiden  Idrott och hälsa 2 – specialisering (bollsport) 100. 3. IDRIDO01M Idrott och hälsa 1 – specialisering (hälsopedagogik) 100.