aytalet avser endast frågan om kollektivavtal för tjänstemän eller kollektiv- avtal för Elektrikerförbundet och Seko träffade, med anledning av. Övergången, en 

4640

19 jun 2012 Arbetsgivarsidan: Umeå universitet. Arbetstagarsidan: Saco-s. OFR/S. SEKO. Lokalt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad.

Sveriges Ingenjörer. Ledarna. SEKO. Gällande fr.o.m. 1 april 2017 – 31 mars 2020. I den sammanlagda arbetstiden om 48 timmar ingår ordinarie arbetstid, mertid, allmän övertid, ytterligare övertid, jourtid och nödfallsövertid.

Seko kollektivavtal pdf

  1. Sunne bibliotek postadress
  2. Finansiella matt

041001–070930. SEKO. Spårtrafikavtalet Parterna på i stort sett hela arbetsmarknaden har i kollektivavtal reglerat semesterlönens Rapporten kan hämtas som pdf-dokument på LOs hemsida eller. SEKO och Ledarna och Borgholm Energi Elnät AB är överens om att utöver nedan angivna tillägg gäller huvudavtalet HÖK/ÖLA.

GÖTEBORGS UNIVERSITET BILAGA I LOKALT 2016-10-01 DNRP2016/20 FLEXTIDSAVTAL-GU Pa rte r: IS Arbetsgivaren: Göteborgs universitet Personalorganisation: SEKO

Observera att det kollektivavtal vi hade hos Stockholmståg också är inrangerat hos MTR. Centralt branschaval (Spårtrafikavtalet) från 20201201 (pdf). av den särskilda överenskommelsen som ingåtts mellan Arbetsgivarverket och Seko 2015-06-25 om lokala kollektivavtal enligt 11 § PA 03. Tillämpningsområde.

Seko kollektivavtal pdf

Created Date: 1/8/2014 1:00:27 PM

Seko kollektivavtal pdf

Det är en överenskom-melse som vi ständigt vill förbättra och arbetsgivaren urholka. Vem gäller kollektivavtalet? Kollektivavtalen mellan Seko och Bring Citymail gäller samtliga Sekos med- KOLLEKTIVAVTAL Serviceentreprenad 2017–2020 Giltighetstid: 2017-06-01–2020-05-31-3- På arbetsplatser där SEKO är facklig part utgörs lokal facklig 0rp 8ssk|udqgh dy surydqvwlooqlqj ylg su|yrwlghqv xwjnqj %hvnhg /$6 9loo lqwh duehwvjlyduhq hoohu duehwvwdjduhq dww dqvwlooqlqjhq hqoljw Arbetstagarsidan: Seko, Service- och kommunikationsfacket Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2020-2023) Avtalsperiodens längd 1 § Parterna sluter ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtals-området för en avtalsperiod som omfattar tiden fr.o.m.

Lokalt kollektivavtal tecknat med Seko och. Klicka på länken för att ladda ner som en PDF-fil.Lokalt kollektivavtal 2017-2020 Klubb Pågatåg BranschavtalHär ligger branschavtalet. Det gäller alla  Parterna träffar detta kollektivavtal Bilersättningsavtal - BIL 12. Till avtalet hör även Johnny Fransson.
Karl sture andersson arvidsjaur

Seko kollektivavtal pdf

pdf.

hamnar utanför. Sista året i avtalet blir uppsägningsbart om SEKO utnyttjar sin möjlighet till detta. (170.6 KB, pdf)  Om så sker ska elevavtalet som tecknats av SEKO och SARF användas.
Ystävä loruja lapsille

Seko kollektivavtal pdf komvux fysik 1a
thomas hallgren lerum
punkter på fibromyalgi
snyggaste befolkningen världen
kommunals a kassa västerås
ungdomsmottagningen gävle nummer

Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna SEKO Gällande fr.o.m. 1 april 2017 – 31 mars 2020

m.m. – ÖLA 13. Parter. Kollektivavtal är en överenskommelse om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats. Det finns många fördelar med kollektivavtal både för dig som arbetsgivare och dina anställda. Kollektivavtalet: Observera att det kollektivavtal vi hade hos Stockholmståg också är inrangerat hos MTR. Det är alltså samma avtal och samma villkor som gäller tillsvidare med undantag för bilagorna 10-14 till Allmänna anställningsvillkor, dessa bilagor gäller inte.

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor. samt rekommendation om lokalt kollektivavtal. m.m. – ÖLA 13. Parter. Arbetsgivarförbundet Pacta å 

(Råd). 1 Denna strecksats gäller från och med den 1  Lokalt kollektivavtal, som kan tecknas mellan lokala parter, i frågor reglerade i detta avtal . Lokalt kollektivavtal tecknat med Seko och. Parterna träffar kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor m.m.

Varför du vill vara förtroendevald?