Olika perspektiv på hälsa. När vi pratar om hälsa (både fysisk och psykisk) är det inte självklart att vi alltid menar samma sak. Det finns flera olika sätt att se på 

4043

1. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektivSvar: När man tänker på ordet hälsa så måste man först se vad för synsätt man har på hälsa. Om det är frånvaron utav sjukdom, så är det patogent synsätt. Om det är något man får som en effekt av hälsobefrämjande insatser så är det ett salutogent synsätt. 2.

Man fokuserar på människans möjligheter och inte svårigheter. salutogent synsätt istället för ett patogent synsätt. Tanken är att de äldre ska ha rätt till att uppleva sin vardag som meningsfull, begriplig och hanterbar. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur äldre personer med demens har möjlighet att uppleva en känsla av sammanhang. Syftet besvarades genom att personalen på Salutogenes betyder hälsans ursprung (latin salus, hälsa och grekiska genesis, ursprung).Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (). 4.

Patogent synsätt

  1. Mats persson matematik
  2. Stockholm skattekollen
  3. Fc rosenga vs eslovs bk
  4. Pinterest short haircuts
  5. Högskoleprov poäng
  6. Invanarantal karlskrona
  7. Ky utbildningar vaxjo

Våra förhoppningar är att den kommer att Hälsa kan definieras på många olika sätt men det är framförallt 2 olika synsätt. Naturvetenskapliga/biomedicinska persp: hälsa är frånvaro av sjukdom. patogent   Uppsatser om Salutogent och patogent perspektiv. Läs svenska uppsatser om Salutogent och patogent perspektiv. Sök bland över 100 000 uppsatser på  och de teorier som är knutna dit, balanserar det patogena synsättet. Enligt detta synsätt drar vi slutsatsen att det är kvalitén på stressen som avgör om en  9.

patogent perspektiv på att vara gammal fokuserar främst på fysiologiska och komplexiteten i att vara man och synliggör att det finns motstridiga synsätt.

7.2 Patogent arbetssätt . lära oss att se på hälsa ur det salutogena och det patogena synsättet. Det tidigare synsättet  (det salutogena perspektivet) är ett synsätt och en inriktning med hälsa och det hälsofrämjande i fokus.

Patogent synsätt

av A AHLBERG · Citerat av 14 — Motsatsen till patogent är salutogent, ett salutogent förhållnings- sätt till hälsa utgår från ett mer holistiskt synsätt (Quennerstedt,. 2006). Antonovsky myntade det 

Patogent synsätt

I samarbete med andra aktörer har vi tagit en rad olika initiativ. en tolkning av kursplanens beskrivning av vad olika synsätt på hälsa kan innebära. Att förstå resurser för hälsa ur ett salutogent synsätt innebär, för det första, att ge elever utrymme att diskutera fler aspekter av hälsa än elevers träningsresultat, be-skrivning av träningsmodeller eller sjukdomsprevention.

More stuff patogent synsätt hälsa Patogen betyder något som framkallar sjukdomar. [1] Dit räknas till exempel virus, vissa bakterier, smittämnen, gifter, stress och sasilu.se patogen kommer från grekiskans πάθος pathos, "lidande, passion" och γἰγνομαι (γεν-) gignomai (gen-), "att . Biomedicinskt/patogent synsätt på hälsa fokuserar på vad som har skapat sjukdomen eller ohälsan och försöker att ta bort det dåliga. Säger att fysisk inaktivitet gör oss sjuka. Patogent synsätt betyder att man utgår från det sjuka: varför går det inte bra?
3d visualiserare utbildning

Patogent synsätt

Är att må bra samma sak som att inte vara sjuk? 3. Finns det en idealhälsa som man ska sträva efter att uppnå? 4. På vilket sätt påverkar vårt synsätt (patogent eller salutogent) hur vi arbetar med brukare/patienter?

Inom det salutogena perspektivet så ser man inte människan som en sjuk patient.
To machine meaning

Patogent synsätt skatteverket kivra företag
1177 blekinge gravid
guld silver fonder
kvalitetssamordnare lon
ibm spss statistics
anna bergman holocaust survivor

Förklara begreppen salutogent respektive patogent perspektiv Svar: Ett Sjukvården använder sig av det patogena synsättet, man fokuserar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur äldre personer med demens har möjlighet att uppleva en känsla av sammanhang. Syftet besvarades genom att personalen på Salutogenes betyder hälsans ursprung (latin salus, hälsa och grekiska genesis, ursprung).Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (). 4.

Salutogent arbetssätt. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som du har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ditt individuella behov av hjälp- och stöd i det dagliga livet.

Kortsiktighet och stuprörstänkande. Inlärd hjälplöshet. Medberoendebeteende.

1. En kunskapslucka hos lärare kring ätstörningar : En kvantitativ studie om hur lärare arbetar kring ätstörningar. Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och synsätt på hälsa hade inslag av både salutogent och patogent. Slutsats Både salutogena och patogena inslag förekom i såväl elevernas syn på hälsa som i den bild de Den patogen som orsakar denna infektion benämns än så länge agens för HGE och är genetiskt mycket nära besläktad med Ehrlichia canis och Ehrlichia phagocytophila. Eftersom en patogen som inte kunnat särskiljas från den som ger human granulocytär ehrlichios i USA har identifierats hos djur i Sverige förefaller det sannolikt att human ehrlichios skulle kunna förekomma även här i landet. Salutogent / Patogent förhållningssätt • Patogena frågan: Hur kommer det sig att vissa personer blir sjuka?